Nokia 6300 complete Housing, white, new

Nokia 6300 complete Housing, white, new

Product. Nr.: 14572


Shipping in 1-3 days *

Nokia 6700 Classic Frontcover, gold, new

Nokia 6700 Classic Frontcover, gold, new

Product. Nr.: 19695


Shipping in 1-3 days *

Nokia Lumia 800 LC-Display Unit + Frame, black, new

Nokia Lumia 800 LC-Display Unit + Frame, black, new

Product. Nr.: 22661

Manufacturers Model: 8002365


Shipping in 1-3 days *

Nokia Lumia 620 Frontcover + Touchpad, black, new

Nokia Lumia 620 Frontcover + Touchpad, black, new

Product. Nr.: 24178

Manufacturers Model: 00808W4


Shipping in 1-3 days *

Nokia Lumia 925 LC-Display Unit, gray, new

Nokia Lumia 925 LC-Display Unit, gray, new

Product. Nr.: 24761

Manufacturers Model: 00810B3


Shipping in 1-3 days *

Nokia Lumia 520 Frontcover + Touchpad, new

Nokia Lumia 520 Frontcover + Touchpad, new

Product. Nr.: 25249

Manufacturers Model: 00809L1


not available *

Available on date Freitag, 5 Mai, 2017

Nokia BV-5XW - Lumia 1020 Battery, bulk, new

Nokia BV-5XW - Lumia 1020 Battery, bulk, new

Product. Nr.: 25392

Manufacturers Model: 00810H3


Shipping in 1-3 days *

Nokia Lumia 1020 LC-Display, black, new

Nokia Lumia 1020 LC-Display, black, new

Product. Nr.: 25393

Manufacturers Model: 00810P0


Shipping in 1-3 days *

Nokia Lumia 1520 LC-Display Unit, new

Nokia Lumia 1520 LC-Display Unit, new

Product. Nr.: 25734

Manufacturers Model: 00810M9


Shipping in 1-3 days *

Nokia Lumia 925 Backcover, black, new

Nokia Lumia 925 Backcover, black, new

Product. Nr.: 25778

Manufacturers Model: 00810B7


Shipping in 1-3 days *

Nokia Lumia 1520 Backcover, red, new

Nokia Lumia 1520 Backcover, red, new

Product. Nr.: 26023

Manufacturers Model: 00810N7


Shipping in 1-3 days *

Nokia Lumia 1520 Backcover, white, new

Nokia Lumia 1520 Backcover, white, new

Product. Nr.: 26024

Manufacturers Model: 00810N3


Shipping in 1-3 days *

Nokia Lumia 630 LC-Display Unit, new

Nokia Lumia 630 LC-Display Unit, new

Product. Nr.: 26322

Manufacturers Model: 00812Q0


Shipping in 1-3 days *

Nokia Lumia 930 LC-Display Unit, silver, new

Nokia Lumia 930 LC-Display Unit, silver, new

Product. Nr.: 26335

Manufacturers Model: 00812K8


Shipping in 1-3 days *

Nokia Lumia 530 LC-Display Unit, new

Nokia Lumia 530 LC-Display Unit, new

Product. Nr.: 26541

Manufacturers Model: 00812S6


Shipping in 1-3 days *

Nokia Lumia 930 Backcover, white, new

Nokia Lumia 930 Backcover, white, new

Product. Nr.: 26589

Manufacturers Model: 02507T7


not available *

Nokia Lumia 625 LC-Display Unit, new

Nokia Lumia 625 LC-Display Unit, new

Product. Nr.: 26600


Shipping in 1-3 days *